منوی دسته بندی
هوش هیجانی

تست هوش هیجانی EQ Test

هوش هیجانی به معنی «توانایی درک و مدیریت کردن و فهمیدن علت وقوع یک رفتار و هیجان» است.