منوی دسته بندی

نوشته‌ها

اختلال سلوک

اختلال سلوک

رفتارهای پرخاشگریانه در کودکان و نوجوانان، یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که زمینه‌های اختلال شخصیت ضداجتماعی، بزهکاری، جرم و جنایت در بزرگسالی را به دنبال دارد. به طور کلی، رفتارهای…

شخصیت مرزی

اختلال شخصیت مرزی

«مراجع مورد نظر خانمی 50 ساله است که زندگی پرفراز و نشیبی را گذرانده است. او می‌گوید هر زمان که دچار آشفتگی می‌شود و اوضاع خوب پیش نمی‌رود، موهایش را…

اختلال خودشیفتگی

خودشیفتگی(اختلال شخصیت خودشیفتگی)

افراد خودشیفته یک الگوی همه جانبه و فراگیر در زندگی خود دارند که برطبق این الگو احساس خودبزرگ‌بینی، نیاز به توجه و تحسین دارند و همدلی ندارند.

اختلال شخصیت ضداجتماعی

اختلال شخصیت ضداجتماعی

کسانی که اختلال شخصیت ضداجتماعی دارند، تاریخچه طولانی نقض حقوق دیگران را یدک می‌کشند. غالباً افرادی پرخاشگر توصیف می‌شوند، چون بدون رعایت نگرانی‌های دیگران، هرطور شده است به خواسته خود می‌رسند

اختلال شخصیت وابسته

اختلال شخصیت وابسته:نشانه ها و درمان

همه ما معنای وابستگی به دیگران را می‌دانیم. اما افرادی که دچار اختلال شخصیت وابسته هستند، علاوه بر تصمیم‌های مهم، در تصمیم‌گیری‌های عادی هم به دیگران متکی هستند که این باعث ترس نامعقول آنان از طرد شدن می‌شود.

شخصیت نمایشی

اختلال شخصیت نمایشی (هیستریونیک)

افرادی که به این اختلال مبتلا هستند، در ابراز هیجان غلو می‌کنند، برای مثال کسی که تازه او را دیدند را در آغوش می‌کشند یا در هنگام تماشای یک فیلم غمگین، بیش از اندازه گریه می‌کنند، جوری که غیرقابل کنترل به نظر می‌رسند.

اختلال دو قطبی

اختلال دوقطبی (نشانه های اختلال دو قطبی)

اختلالات خلقی اولین بار با عنوان affect disorder معرفی شد و سپس عنوان اختلالات خلقی برای افرادی که در تجربه درونی عاطفه و خلق خود دچار مشکل هستند به کار برده می‌شود.

مشاوره اضطراب

مشاوره اضطراب (بهترین مشاور برای درمان اضطرای)

یکی از بیشترین درخواست‌کنندگان برای دریافت خدمات روانشناسی در مراکز مشاوره، مراجعه کنندگانی هستند که به دلیل داشتن اضطراب، بخشی یا همه زندگی‌شان، دچار مشکل و اختلال شده است.