منوی دسته بندی
تست آنلاین طرحواره

تست آنلاین طرحواره (آزمون اینترنتی طرحواره)

باورهایی که پس از دوران کودکی در ذهن ما شکل می‌گیرد، باعث می‌شود در رابطه‌های خودمان با دیگران به طور خاصی رفتار کنیم و رفتارهای آنها را جور دیگری برداشت کنیم.