منوی دسته بندی
تست اضطراب

تست اضطراب (تست آنلاین اضطراب)

در زندگی مدرن، داشتن احساس اضطراب اصلاً عجیب نیست. افرادی که درگیر اضطراب هستند، لزوماً افرادی غیرمعمولی نیستند، بلکه همه ما در پروسه زندگی روزمره‌مان درگیر اضطراب خواهیم شد.