منوی دسته بندی
تست رضایت زناشویی

تست رضایت زناشویی انریچ

تست رضایت زناشویی انریچ یکی از پرطرفدارترین تست هایی است که با تفسیر کامل وضعیت فرد به بررسی ده جنبه از رضایت زناشویی وی در زندگی پرداخته و در نهایت با ارائه راهکارهایی که فرد به آن ها نیاز دارد، گامی مهم در این راستا بر می دارد.