منوی دسته بندی
وسواس

مشاوره وسواس (آیا من وسواس دارم؟)

گر خودتان به وسواس دچار نشده باشید، اسم این اختلال را قطعاً شنیده‌اید! یکی از ناتوان‌کننده‌ترین اختلالات شایعی که در دنیا وجود دارد، وسواس است.